Wetgeving vervoer kinderen

De Belgische wetgeving: Vervoer van Kinderen

Algemene Regel

Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.

Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordels:
Kinderen kleiner dan 1,35m en kinderen van 1,35m en groter: Kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel verplicht.

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met veiligheidsgordels:
Kinderen onder 3 jaar en kinderen van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m.
mogen niet worden vervoerd. Moeten achterin worden vervoerd: Auto’s, personenwagens, auto voor dubbel gebruik, minibus, lichte vrachtauto, …

De uitzonderingen

De algemene regel is niet van toepassing in:

• Taxi’s
• Voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend
• Autobussen en autocars

In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.

In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin worden vervoerd.

Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:

  1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn:
  • Een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.
  • Een 3e kind onder de 3 jaar mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Opgelet: deze mogelijkheid zal geschrapt worden vanaf 10 mei 2008.
  1. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd.
  • Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen. Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel: kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m.