Reorganisatie club

Reorganisatie club seizoen 2018-2019

Beste leden, supporters en sympathisanten van SK Rita Berlaar,

Graag delen wij U mede dat naar aanleiding van de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 februari laatstleden de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van onze club voortaan als volgt zijn samengesteld:

ALGEMENE VERGADERING
 • Gunther Claes (nieuw)
 • Bruno De Neve (nieuw)
 • Brice Labiche
 • Gunter Roothooft (nieuw)
 • Michel Roziers
 • Peter Storms
 • Nico Van Bosstraeten
 • Paul Verheecke
 • Stefaan Verlinden
 • Ken Voet
RAAD VAN BESTUUR
 • Gunther Claes (nieuw)
 • Jeugdwerking Luc De Rijck (nieuw)
 • Gunter Roothooft (nieuw)
 • Peter Storms
 • Paul Verheecke
 • Stefaan Verlinden

Wij zijn ervan overtuigd dat de uitbreiding van beide hoogste cluborganen voor nog meer Berlaarse verankering zal zorgen en dat de integratie van enkele nieuwe mensen onze werking nieuwe impulsen zal geven. Door de recent opgerichte, vernieuwde jeugdwerking mee in deze organen op te nemen willen we verder gaan op de door hen ingeslagen weg en de continuïteit van onze jeugdwerking op lange termijn garanderen.

Met het oog op de verdere structurele uitbouw van de club buigt de Raad van Bestuur zich momenteel over de dagelijkse werking van de club en hoe deze in de toekomst kan worden ingevuld.

Wij maken ons sterk dat de nieuwe organisatie ons zal toelaten om de uitdagingen die ons vanaf het seizoen 2018-2019 wachten – niet in het minst met betrekking tot de jeugdopleiding en de ambities betreffende het eerste elftal – te kunnen realiseren.

Met sportieve groeten.

Namens SK Rita Berlaar vzw
Paul Verheecke
Voorzitter