Praktische Info

PRAKTISCHE INFO

Gelieve onderstaand formulier in te vullen als u uw adres wenst te wijzigen.

Langs deze weg kan je een aanvraag tot aansluiting of een heraansluiting bekomen mits het aansluitingsformulier dat u op deze pagina kan vinden in te vullen.

Als het aansluitingsformulier en de bijdrage ontvangen zijn gaan wij over tot aansluiting bij de KBVB

U zal verder de nodige documenten ontvangen ivb met lidgelden kledij enz

WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL
OP WEDSTRIJD OF TRAINING

Een aangifte dient te gebeuren binnen de 10 dagen na het ongeval. Indien dit later geschied bekomt men geen terugbetaling. Het originele AANGIFTEFORMULIER is te bekomen in de cafetaria, bij de afgevaardigde of trainer van uw categorie of onderaan te downloaden.

Gelieve onderstaand stappenplan te volgen:

Stap 1

De voorzijde van het formulier dient ingevuld te worden door de dokter, er dient eventueel extra aandacht geschonken te worden voor KINE behandeling.

Stap 2

De achterzijde dient door de secretaris van de club ingevuld te worden. Er is door de club een speciaal formulier voorzien welk dient ingevuld te worden door de gekwetste speler of eventueel de ouders. Volgende gegevens moeten worden ingevuld: plaats, terrein, club, datum, +/- uur, omstandigheden (bv. botsing met tegenstrever)… Dit formulier dient samen met een KLEEFBRIEFJE van het ziekenfonds bezorgd te worden aan de secretaris of in de cafetaria.

Stap 3

C. Na aanvaarding van de aangifte van het ongeval door de K.B.V.B., ontvangt de speler een bevestiging met een genezingsattest welk dient ingevuld te worden door de dokter na de genezing. Dit attest dient men samen met de afrekening van het ziekenfonds en eventuele apotheekkosten terug te bezorgen bij de secretaris of in de cafetaria.

Stap 4

D. Na +/- 14 dagen ontvangt de club een juiste afrekening, met afhouding van 10,20€ vaste kosten van de K.B.V.B., op de maandafrekening van de club.

Het is een speler verboden deel te nemen aan een wedstrijd zonder bevestiging van een genezingsattest.

Behandeling door kinesist moeten door de behandelde geneesheer worden voorgeschreven (Maximum 3 x 17,00€ = 51,00€ per ongeval en per jaar).

Eventuele verlenging moet door de KBVB voorafgaandelijk goedgekeurd worden. Bij sport-inactiviteit van minder dan 14 dagen worden de kinesist kosten niet terugbetaald.

Bij sportinactiviteit van minder dan 14 dagen worden kosten kinesist. niet terugbetaald.

Voor kinesist behandelingen na datum van herspelen is er door de KBVB geen tussenkomst meer voorzien.

Onkosten later ingediend dan 2 jaar na datum van ontvangst van de ongevalsverklaring of het laatste document in dit dossier, komen niet meer in aanmerking voor terugbetaling.

Vul onderstaand formulier in.

Het bestuur van SK Rita Berlaar deelt U hierbij graag mede dat elk actief lid, dat in orde is met zijn/haar bijdrage voor het lopende seizoen, een tussenkomst van zijn/haar ziekenfonds kan aanvragen.

Het volstaat hiervoor:

  • een attest aan te vragen bij uw ziekenfonds
  • dit te laten tekenen door onze secretaris-GC, Jan Verbinnen
  • en het vervolgens terug aan uw ziekenfonds te bezorgen

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, kan U hierna een overzicht van de actuele tussenkomsten van de verschillende ziekenfondsen vinden.

ZiekenfondsTussenkomstWebsite
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds€30,00www.vnz.be
Liberale Mutualiteit€25,00www.lmpa.be
Christelijke Mutualiteit€15,00www.cm.be
Partenamut€50,00www.partenamut.be
De Voorzorg€10,00www.socmut.be
Onafhankelijk Ziekenfonds€20,00www.oz.be

Gelieve onderstaand formulier in te vullen als u uw adres wenst te wijzigen.

Langs deze weg kan je een aanvraag tot aansluiting of een heraansluiting bekomen mits het aansluitingsformulier dat u op deze pagina kan vinden in te vullen.

Als het aansluitingsformulier en de bijdrage ontvangen zijn gaan wij over tot aansluiting bij de KBVB

U zal verder de nodige documenten ontvangen ivb met lidgelden kledij enz

WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL
OP WEDSTRIJD OF TRAINING

Een aangifte dient te gebeuren binnen de 10 dagen na het ongeval. Indien dit later geschied bekomt men geen terugbetaling. Het AANGIFTEFORMULIER is te bekomen in de cafetaria, bij de afgevaardigde of trainer van uw categorie.

Gelieve onderstaand stappenplan te volgen:

Stap 1

De voorzijde van het formulier dient ingevuld te worden door de dokter, er dient eventueel extra aandacht geschonken te worden voor KINE behandeling.

Stap 2

De achterzijde dient door de secretaris van de club ingevuld te worden. Er is door de club een speciaal formulier voorzien welk dient ingevuld te worden door de gekwetste speler of eventueel de ouders. Volgende gegevens moeten worden ingevuld: plaats, terrein, club, datum, +/- uur, omstandigheden (bv. botsing met tegenstrever)… Dit formulier dient samen met een KLEEFBRIEFJE van het ziekenfonds bezorgd te worden aan de secretaris of in de cafetaria.

Stap 3

C. Na aanvaarding van de aangifte van het ongeval door de K.B.V.B., ontvangt de speler een bevestiging met een genezingsattest welk dient ingevuld te worden door de dokter na de genezing. Dit attest dient men samen met de afrekening van het ziekenfonds en eventuele apotheekkosten terug te bezorgen bij de secretaris of in de cafetaria.

Stap 4

D. Na +/- 14 dagen ontvangt de club een juiste afrekening, met afhouding van 9,60€ vaste kosten van de K.B.V.B., op de maandafrekening van de club.

Het is een speler verboden deel te nemen aan een wedstrijd zonder bevestiging van een genezingsattest.

Behandeling door kinesist moeten door de behandelde geneesheer worden voorgeschreven (Maximum 3 x 17,00€ = 51,00€ per ongeval en per jaar).

Eventuele verlenging moet door de KBVB voorafgaandelijk goedgekeurd worden. Bij sport-inactiviteit van minder dan 14 dagen worden de kinesist kosten niet terugbetaald.

Onkosten later ingediend dan 2 jaar na datum van ontvangst van de ongevalsverklaring of het laatste document in dit dossier, komen niet meer in aanmerking voor terugbetaling.

Vul onderstaand formulier in.

Het bestuur van SK Rita Berlaar deelt U hierbij graag mede dat elk actief lid, dat in orde is met zijn/haar bijdrage voor het lopende seizoen, een tussenkomst van zijn/haar ziekenfonds kan aanvragen.

Het volstaat hiervoor:

  • een attest aan te vragen bij uw ziekenfonds
  • dit te laten tekenen door onze secretaris-GC, Jan Verbinnen
  • en het vervolgens terug aan uw ziekenfonds te bezorgen

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, kan U hierna een overzicht van de actuele tussenkomsten van de verschillende ziekenfondsen vinden.

ZiekenfondsTussenkomstWebsite
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds€30,00www.vnz.be
Liberale Mutualiteit€25,00www.lmpa.be
Christelijke Mutualiteit€15,00www.cm.be
Partenamut€50,00www.partenamut.be
De Voorzorg€10,00www.socmut.be
Onafhankelijk Ziekenfonds€20,00www.oz.be